google-site-verification=i7okXAb1iWnWm-f3ion5WpIoS7ItX3kagbRPJp5AiOE google-site-verification=mDENty-5TCa_vOHTAjxcOa-uGZHxyFVAWHfFyVJ9zI8
 

Berättelsen är din

Jag är utbildad Skrivvägledare Coach med inriktning mot Stress, ångest. Min arbetsmetod är en kombination av metoderna EFT och Write Your Self. EFT kom jag i kontakt med år 2019 och fick goda resultat på min ångest när jag använde metoden. År 2020 utbildade jag mig till coach inom denna självhjälps metod. EFT (emotionell freedom technique) är en effektiv och enkel självhjälpsmetod mot stress och ångest där du knackar på akupunkturpunkter i ansiktet, på händerna och på bröstkorgen. Metoden kan liknas vid en känslomässig akupunktur utan nålar. Syftet är att du ska lära dig att vara mer i din kropp än låta dig styras av dina tankar. EFT innehåller acceptans och medveten närvaro. Skriva texter har alltid varit en ventil och när jag kom i kontakt med Write Your Self förstod jag hur effektivt det är att sätta ord på tankar, känslor och upplevelser. Write Your Self är en metod som hjälper till att ta tillbaka makten över ditt liv efter omvälvande upplevelser. Ibland är det lättare att skriva ner vad du har upplevt och fördelarna med att använda text som verktyg är: 

 • Du kan arbeta med den i omgångar

 • Du kan skriva om en upplevelse ur ett annat perspektiv

 • Du behöver inte skriva om en specifik händelse för att få effekt

 • Det finns inget rätt eller fel på hur du utformar din text.

 

Mitt arbetssätt är att du skriver dina texter utifrån olika övningar som jag har skapat. Ibland är de strukturerade på ett visst sätt medan andra övningar är mer fria. Även om övningarna är strukturerade väljer du hur du utformar din text. Syftet är att du ska ta tillbaka makten över ditt liv och dina val. Du äger dina upplevelser och det finns ingen form av skyldighet att visa upp vad du har skrivit. Båda EFT och Write Your Self har sitt fokus på acceptans och medveten närvaro. För att ta hand om jobbiga känslor som kan väckas när du skriver erbjuder jag vägledning i EFT för att minska ångest och stressnivå. 

 

Berättelsen är din är en kurs som jag har skapat där träffarna sker i Google Meet varannan vecka. Varje träff pågår i 90 minuter Gruppen består av 4 till 6 personer för att alla i gruppen ska våga prata eller läsa upp sin text om man vill. Grundkursen har två steg med 4 tillfällen vardera. En träff har alltid samma struktur.

 

 • Vi börjar med något jag kallar Rundan - här har alla möjlighet att berätta om hur skrivövningen har gått och vilka känslor den har väckt.

 • När alla har fått sagt sitt tar vi en EFT runda för att hantera en känsla som har dykt upp. Varje deltagare väljer vilken känsla hen vill jobba med och gradera den från 0 till 10. Jag vägleder gruppen med fraser som ni ska upprepa antingen högt eller tyst för er själva. Efter rundan graderas känslan ännu en gång.

 • Presentation av dagens tema med diskussions möjligheter.

 • Efter ca 45 minuter tar vi en bensträckare på ca 15 minuter.

 • Genomgång av skrivövningen och möjlighet till att börja arbeta.

 • När det är ca 15 minuter erbjuder jag ytterligare en EFT runda för att hantera känslor som dykt upp.

 • Avslutningsvis avrundar vi med en reflektionsstund som sker utifrån samtalskort eller frågor som jag ställer.

 

Finns det önskemål om extra vägledning erbjuder jag det via e-mail enligt överenskommelse till ett rabatterat pris. Jag ger även textrespons till ett reducerat pris. Min textrespons innebär att jag ger mina reflektioner, mitt perspektiv och funderingar på innehållet i texten. Det finns en Grund steg 2 och Fortsättning steg 1 och 2 samt fristående textrespons.