google-site-verification=i7okXAb1iWnWm-f3ion5WpIoS7ItX3kagbRPJp5AiOE google-site-verification=mDENty-5TCa_vOHTAjxcOa-uGZHxyFVAWHfFyVJ9zI8
 

Mindfulness

Teckensnittet Din är ett populärt val för verksamheter, tekniska sidor och sidor med stor inverkan.

Mindfulness eller medveten närvaro är ett förhållningssätt till livet. Det innebär att du är medveten om nuet, tillåtande mot dig själv, är nyfiken, accepterande. Du värderar eller dömer inget varken dig själv eller andra. Känns det svårt? Börja med att vara neutral till händelser, dig själv och andra. När du känner att du har förmågan att inte reagera automatiskt på det som händer omkring dig har du nått en form av acceptans kring dig själv och andra. Successivt kommer du att kunna leva mer medvetet. 

 

Mindfulness har sitt ursprung i zenbuddismen och är en utbildning i ditt mänskliga medvetande. När du kan observera dig själv, dina tankar, känslor får du en djupare kunskap om dig själv. Det medför att du kommer göra fler kloka och aktiva val, förstå dina reaktioner och se mönster. En ökad medvetenhet om hur du fungerar ger dig möjlighet till att skapa förändring, minska din stress, harmonisera kropp, sinne, andning och tona in dig själv. 

 

När du börjar öva medveten närvaro kommer du att möta både negativa och positiva tankar, känslor och minnen. Detta kan kännas både skrämmande och jobbigt. Om du upplever att du inte klarar av att hantera detta själv bör du söka professionell hjälp. Tankar är endast mentala konstruktioner som påverkar din kropp fysiologiskt. Hjärnan kan inte skilja på om det är en tanke eller om det finns i verkligheten vilket medför att du får samma kroppsliga reaktioner från båda två. Börja med att fokusera på sådant som du mår bra av, sök positiva saker och händelser i ditt liv för att lära hjärnan att bli uppmärksam på glädjande ämnen i tillvaron. 

 

En metod är att istället för att reagera automatiskt på en situation stannar du upp. Observerar vad som händer. Accepterar det som skedde. En acceptans är inte detsamma som att du tycker om det som hände. Utan mer att du låter det vara som det är utan göra någon förändring om det inte behövs. Sista steget är att släppa taget om det du var med om och gå vidare. Genom att använda metoden får du ett annat perspektiv på olika situationer i ditt liv, den ger dig kontroll över dina reaktioner, förmågan att möta smärtan genom acceptans. Medveten närvaro är bra för stress, oro, trötthet, sömnsvårigheter, utbrändhet, huvudvärk mm. Den ökar energinivån, ger förmågan att värdesätta det som är viktigt och skapar meningsfullhet i ditt liv.