google-site-verification=i7okXAb1iWnWm-f3ion5WpIoS7ItX3kagbRPJp5AiOE google-site-verification=mDENty-5TCa_vOHTAjxcOa-uGZHxyFVAWHfFyVJ9zI8
 

Öka ditt självvärde

Det är ett ständigt tjatter i ditt huvud. Liknar mest en radio som skvalar. Tjattret är ofta mycket är negativt och självkritiskt medan radion är informativ eller underhållande. Dina tankar påverkar ditt mående mer än vad du är medveten om.


Hjärnan skiljer inte på tankar eller fantasi utan den tror på det du tänker. Lite av: du blir vad du tänker. Ca 95 % av dina tankar har du tänkt tidigare. Många av dem är självkritiska, nedvärderande och rent av mobbande. Hjärnan prioriterar negativa tankar eftersom de har varit evolutionärt gynnande och varit en överlevnads strategi. Idag blir detta ett problem. Det du hörde, såg och upplevde innan 8 års ålder har blivit dagens värderingar, åsikter och sanningar. Om du istället övar dig på att tänka positiva tankar om dig själv får du en helt annan effekt. Du ökar ditt självförtroende, självkänsla, inre trygghet och framför allt självvärde. Livet kommer kännas lättare, ljusare och mer meningsfullt. Jag ska erkänna att det är ingen lätt uppgift att ändra tankemönster, men det går. Jag har lyckats att skapa bättre kvalité i mitt liv genom att ändra inställning till livet i allmänhet och mig själv i synnerhet. Kan jag så kan du.


Jag har alltid varit och är till en viss del fortfarande väldigt självkritisk och värdelös i mina egna ögon. Just det i mina ögon. Andras syn på mig är en helt annan. Det tog många år innan jag insåg att problemet låg hos mig. Resan till att se mig själv som kompetent, värdefull och betydelsefull har varit lång och mödosam. Hur har jag burit mig åt? Det första var att bli medveten om problemet, acceptera att det fanns hos mig, våga att förändra mig och fundera ut vad som fungerade för mig. Mina lösningar kanske inte fungerar för dig. Se dem så råd, vägledning och inspiration.


Till en början skrev jag ner positiva saker om mig själv och läste dem varje dag. Letade fram positiva affirmationer på Youtube som kändes rätt, lyssnade på dem när jag somnade. Syftet var att ha en skön positiv känsla med mig in i natten. Hade läst att den känslan du har när du somnar vaknar du med. Jag är fortfarande noga med att somna med en skön känsla för att skapa goda fortsättningar inför nästkommande dag. Vid varje tillfälle som jag kom på mig själv med att ha en nedvärderande tanke sa jag: Det är bara en tanke, ingen sanning. Idag skriver jag anteckningar om varje dag, vad jag är tacksam över, vad jag gjort bra samt något positivt om mig själv. När jag fångas i en negativ spiral tar jag fram papper och penna, skriver någon form av text för att få tankarna sluta att snurra. Det blir noveller, kortare berättelser, dikter eller bara rakt av vad jag känner. Flödesskriver under minst 15 minuter där jag struntar i stavning, rimlighet, röd tråd, formuleringar och allt annat som kan hämma mig. Det viktigaste är att jag skriver det jag känner och tänker. Lägger undan texten en tid. Om jag bearbetar den vid ett senare tillfälle fungerar den som en coaching av mig själv.


Vad du gör för att öka ditt självvärde har ingen betydelse. Det viktigaste är att du jobbar för att må bättre. Det sättet du pratar om andra är en värdering av dig själv, reflektera över vad du säger och hur du säger saker. Det påverkar dig mer än vad du tror. Försök att formulera dig utan negationer i så många sammanhang som det går. Desto mer du kan ändra dina värderingar om dig själv desto bättre kommer du må. Du är den viktigaste personen i ditt liv. Utan dig har du inget liv alls.