google-site-verification=i7okXAb1iWnWm-f3ion5WpIoS7ItX3kagbRPJp5AiOE google-site-verification=mDENty-5TCa_vOHTAjxcOa-uGZHxyFVAWHfFyVJ9zI8
 

Bli starkare i 5 steg

Det verkar som om vissa människor kan råka ut för vad som helst utan att det biter på dem.

På något mirakulöst sätt lyckas de hålla näsan över vattenytan med humöret uppe. Andra faller gång på gång, sjunker allt längre ner utan förmåga eller motivation att göra något åt situationen. Vad är skillnaden? Förhållningssätt till livet och självkännedom.


  • Identifiera dina styrkor och dina svagheter. Det gör du enklast genom två kolumner med styrkor och svagheter som rubriker. Vill du vara mer avancerad lägger du till hinder och resurser. Hinder i ditt liv är sådant som du kämpar med till vardags, dina resurser är din kunskap och erfarenhet att ta dig an hindren.

  • Identifiera orsaken till ditt problem. Du har olika beteendemönster som har sin grund i dina tidigare erfarenheter. När dessa mönster blir ett problem är det viktigt att veta orsaken till varför du agerar, känner som du gör. Ta som exempel att du är rädd för åskan. Varje gång det åskar är du rädd och obehaget stiger för varje gång det åskar. Är du medveten om varför du är rädd (det slog ner i mormors stuga en sommar när du var barn) triggas känslan igång men den blir hanterbar. Du kan styra dina tankar så de inte väcker oönskade känslor.

  • Håll dig lugn i stressiga situationer. Att hålla sig lugn i stressande situationer är många gånger svårt. Dina reaktioner hänger samman med dina erfarenheter i liknande situationer. När du är medveten om varför du reagerar som du gör kan du välja att inte agera. Detta gör att du kan lösa situationen konstruktivt.

  • Sluta oroa dig. Denna punkten är nog den svåraste. När du bygger katastrofscenario, oroar dig, planerar lösningar på händelser som du tror kommer hända skapar dina tankar oönskade känslor. Att istället se händelsen för vad den verkligen är, acceptera situationen som den är (du behöver inte tycka om den), litar på din egen förmåga och har tillit till att allt ordnar sig då låter du inte jobbiga händelser påverka dig negativt.

  • Skilj på dina och andras känslor. Känslor smittar. Tänk på hur spädbarnet reagerar på olika känslor som finns omkring det. Då förstår du hur mycket du påverkas av känslor som finns i din omgivning. Att ha en medvetenhet om vems känslor du agerar på ger dig ett val vad du ska lägga din energi.