google-site-verification=i7okXAb1iWnWm-f3ion5WpIoS7ItX3kagbRPJp5AiOE google-site-verification=mDENty-5TCa_vOHTAjxcOa-uGZHxyFVAWHfFyVJ9zI8
 

Förändra med filmtekniken

Livet är en film utan manus som mest liknar en improvisationsfilm. Vi hamnar ständigt i drama som ska hanteras på ett eller annat sätt. De flesta gångerna önskar vi att resultatet blivit annorlunda. Det som har hänt har hänt och går inte att förändra. Det du kan göra är att förändra ditt förhållningssätt till det som hänt, du kan skapa om din film som du vill ha. Fördelen med denna teknik är att du förändrar dina tankemönster, känslor kring det som har hänt, ditt förhållningssätt till hela situationen. Din vinst blir att du kommer lättare nå en acceptans kring händelsen. En acceptans är inte samma sak som du tycker om det som hänt, utan mer att du accepterar att det har hänt och att du gjorde ditt bästa i situationen utifrån de förutsättningar du hade just då.


Hur fungerar filmtekniken? Tänk dig in i en konflikt eller någon annan situation som du önskar blivit annorlunda. Om du skulle skriva ett manus till händelsen, hur skulle det se ut? Du kan antingen bokstavligen skriva ner händelsen i den version som du önskar att den skulle se ut. Skriva den så detaljerat som du bara kan, få med dina känslor, tankar, agerande och konsekvenser. Spela upp din film i ditt huvud och anteckna vad som händer i din kropp, vad du känner, vad du tänker. Jämför sedan känslor, tankar m.m. med hur den verkliga händelsen upplevdes. Med din version som grund försök att ändra ditt förhållningssätt till det som verkligen hände. Det finns andra varianter att genomföra tekniken beroende på vilken inlärningsstil som är bäst för dig. Ovanstående bygger på ett visuellt lärande. Har du lättare att ta till dig information via att lyssna så spela in en önskvärd dialog. Gör sedan på samma sätt som ovan där du analysera dina känslor, tankar och reaktioner kring den verkliga händelsen och kring den version som du skapat. Hitta ett nytt förhållningssätt kring händelsen med hjälp av skillnaderna. Inget är rätt eller fel, det är tillåtet att känna och tänka precis det du tänker och känner.


Att fastna i det gamla gör att du stagnera och livets motgångar upprepar sig. Genom att skriva om ditt manus skapar du skiftningar i ditt tankemönster och känsloregister som ger mirakel. Innan du har förmågan att nå en förändring behöver du förmodligen nå botten för att hitta mod, att skapa den bästa versionen av dig själv. Processen kommer ha en växelverkan mellan hinder - lösning - hinder - lösning tills den slutliga lösningen. Den lösningen som du kommer att nå är den som är perfekt för dig just nu. Livet är en process och du kommer behöva använda denna eller andra tekniker flera gånger för att kunna fortsätta växa.