google-site-verification=i7okXAb1iWnWm-f3ion5WpIoS7ItX3kagbRPJp5AiOE google-site-verification=mDENty-5TCa_vOHTAjxcOa-uGZHxyFVAWHfFyVJ9zI8
 

Vara du

Uppdaterat: 21 apr. 2021

Du är du, duger inte det så vet inte omgivningen vad de går miste om. Samtidigt kan du inte dundra fram som en ångvält, köra över allt och alla. Det är en fin balansgång där du behöver forma dig till en viss gräns men ändå inte tappa bort dig själv. Somliga anpassar sig så mycket att de mår dåligt och tappar bort sig själva. Andra vägrar att ändra sig och blir ångvältar som trampar och kör över allt som kommer i deras väg. Anpassar dig inte för att passa in, men försök att inte köra över någon. Det kanske du gör då och då utan att det är din mening och så måste det få vara när du väljer att vara dig själv. Att välja att vara du kan ibland kännas som om du betalar ett högt pris ... andras åsikter om dig är allt annat än snälla. Orsaken är att de som pratar bakom din rygg är rädda och vet inte hur de ska förhålla sig till dig eftersom du inte passar in i deras mall. Förmodligen är det inget illa menat från omgivningens sida, men det är absolut inte lika med att det inte gör ont i dig då och då. Desto oftare du känner dig missförstådd och att du inte passar in desto mer ökar känslan av utanförskap.


Rädslan är en bristande tillit till dig själv, till din egen förmåga, till livet. Den gör så att du tror att du måste ha kontroll över allt som sker omkring dig. Att ständigt vara rädd för att inte duga, inte passa in kostar en massa energi som du kan använda bättre saker. Tillit till din förmåga och kraft och älska dig själv är nyckeln till framgång. Genom att kunna älska dig själv vågar du vara den du är oberoende på i vilken form omgivningen vill passa in dig i. Desto mer du vågar att lita på livets process desto bättre kommer den att arbeta för dig. Se rädslan för att vara dig själv som ett moln som skymmer solen, den skiner alltid även om molnen skymmer dess ljus. Lyssna till din inre röst som vägleder dig när du känner dig rädd och osäker. Ibland behöver du säkert vara en buffel för att du ska må bra, eftersom andra väljer att trampa på dig. Så måste det få vara för att du inte ska förlora dig själv. Du är du och duger det inte åt omgivningen vet de inte vad de missar. Tappa inte bort dig själv av rädsla att inte passa in.