google-site-verification=i7okXAb1iWnWm-f3ion5WpIoS7ItX3kagbRPJp5AiOE google-site-verification=mDENty-5TCa_vOHTAjxcOa-uGZHxyFVAWHfFyVJ9zI8
 

Andning

Att träna andning har många fördelar både fysiskt och psykiskt. Resultatet  beror på dina grund förutsättningar fysiskt och hur mycket du tränar. Som så många andra  träningsformer är det regelbundenhet som ger bäst resultat och det räcker med  15 minuter varje dag. Övningarna anpassar du efter din dagsform och de behov du har just då. Det som är viktigt är att du får vara ostörd den tid du tränar.  Djupandning har goda effekter på kroppen och sinnet vilket innebär att det är ett  bra verktyg för stresshantering. 

 

Andnings övningar har sitt ursprung i Taoismen. Den bygger på teorin om Yin och  Yang, de fem elementen och kroppens meridiansystem. Metoden innebär att  man lever i harmoni med sig själv och livet. Den går att använda oavsett vilken  trosuppfattning du har, då begreppet energier kan bytas ut mot just det som är  betydelsefullt och viktigt för dig. Att leva i harmoni med sig själv och livet  innebär att du har ett accepterande förhållningssätt till det som händer. En  acceptans betyder inte att du behöver tycka om det som sker, utan att du accepterar det för vad det är. Genom att andas med buken syresätter du kroppens celler vilket ökar ditt välbefinnande. Att ha en effektiv andning ger många positiva effekter på kroppen som tex sänkt  blodtryck och puls, bättre matsmältning och ämnesomsättning, dämpar oro,  ångest och minskar stressnivån. Djupa kontrollerande andetag ger hjärnan  signaler om att slappna av och gå ur sitt beredskapsläge, syresätter cellerna i  kroppen, transporterar bort koldioxiden effektivt. Vid stress och ångest tenderar du att andas ytligt vilket försämrar hjärnans och kroppens funktioner.

Bara genom att förbättra din andning kan du öka ditt välbefinnande och få  bättre hälsa. Ett enkelt sätt att skapa förändring i ditt liv, skapa möjligheter till  andra tankemönster och förhållningssätt till livet.