google-site-verification=i7okXAb1iWnWm-f3ion5WpIoS7ItX3kagbRPJp5AiOE google-site-verification=mDENty-5TCa_vOHTAjxcOa-uGZHxyFVAWHfFyVJ9zI8
top of page

Stress

Stress är något som vi alla mer eller mindre upplever då och då. Den uppstår när  kraven är högre än din förmåga. Upplevelsen av stress är individuell, det som du upplever stressande tycker någon annan inte är något att bli stressad över. Positiv och negativ stress påverkar oss olika, den positiva stressen gör att vi blir mer fokuserade och koncentrerad t.ex. vid ett prov. Den negativa stressen gör att du har svårt att fungera i olika situationer. Det kan vara lika stressande att ha för lite att göra som att känna sig överbelastad.

 

Stress finns både i fysisk och psykisk form. Kroppens reaktioner vet inte skillnaden på om det är dina tankar som är stressande eller om du har en kroppslig skada. Hjärnan skiljer inte på ett verkligt hot (någon hotar dig på stan) eller ett hot som skapas i dina tankar. Reaktionen blir den samma och kroppens brandalarm står ständigt i beredskap. Signalerna ber kroppen att ständigt vara beredd på flykt eller slåss. Stress signalerna styrs av kroppens olika nervsystem. Det krävs en balans mellan båda nervsystemens aktivitet för att må bra.

 

Så länge du prioriterar återhämtning och sömn klarar kroppen bättre av att hantera stressande situationer. Stressen blir först skadlig när den pågår under en längre tid. Långvarig stress kan leda till förhöjt blodtryck, spända muskler, obalans i hormoner, minnes och koncentrationssvårigheter. I de värsta fallen kan långvarig stress leda till hjärtinfarkt, utmattningssyndrom, fibromyalgi och andra långvariga sjukdomstillstånd. Den tar även på de reserver som du har som medför att du blir mer infektionskänslig, trött. Det finns en hel del du kan göra själv för att minska din stressnivå. Titta över din livssituation, skapa regelbundna sömn och kostvanor, utöva fysisk aktivitet ca 30 min varje dag (en promenad på lunchen räcker), lära dig säga nej, göra något kul och unna dig tid för att göra något för din egen skull, sänka kraven på dig själv. Skaffa dig kunskap om din stress och hur du reagerar, hitta balans i livet och bli medveten om i vilka situationer du är sårbar.

 

Fundera på:

vad du vill börja med,

vad du vill sluta med

vad du vill fortsätta med.

Jag är utbildad skrivvägledare och Coach. Hos mig kan du minska din stressnivå genom att skriva ner din berättelse.

bottom of page